Friday, 8 March 2019

Математически Птици

Математически Птици

Интерактивни алгебрични системи с птици.

  • Комбинация 1:
  • гълъб + гълъб + гълъб = 18
  • гълъб + папагал + папагал = 20
  • чайка + чайка + папагал = 16
  • гълъб + папагал + чайка =?

 Играй Онлайн

No comments:

Post a Comment