Tuesday, 26 March 2019

Математически Компютри

Математически Компютри

Интерактивни алгебрични системи с компютърни компоненти.

  • Комбинация 2:
  • Мишка + мишка + мишка = 24
  • Клавиатура + мишка + клавиатура = 14
  • Слушалки + клавиатура + слушалки = 27
  • Мишка + слушалки + клавиатура =?

    Играй Онлайн

No comments:

Post a Comment