Wednesday, 6 March 2019

Математически Цветя

Математически Цветя

Интерактивни алгебрични системи с цветя.

  • Комбинация 1:
  • маргаритка + маргаритка + маргаритка = 30
  • маргаритка + роза + роза = 40
  • кокиче + кокиче + кокиче = 17
  • маргаритка + роза + кокиче =?

Играй Онлайн

No comments:

Post a Comment