Friday, 29 March 2019

Математически Спорт

Математически Спорт

Интерактивни алгебрични системи със спортни топки.

  • Комбинация 1:
  • Футбол + Футбол + Футбол = 81
  • Футбол + Баскетбол + Баскетбол = 59
  • Волейбол + Волейбол + Баскетбол = 65
  • Футбол + Баскетбол + Волейбол =?

    Играй Онлайн

No comments:

Post a Comment