Sunday, 24 March 2019

Математически Планети

Математически Планети

Интерактивни алгебрични системи с планети.

  • Комбинация 2:
  • Сатурн + Сатурн + Сатурн = 21
  • Уран + Сатурн + Уран = 27
  • Уран + Венера + Венера = 18
  • Сатурн + Уран + Венера =?

    Играй Онлайн

No comments:

Post a Comment