Saturday, 16 March 2019

Математически Химични Съединения

Математически Химични Съединения

Интерактивни алгебрични системи с химични съединения.

  • Комбинация 1:
  • Вода + вода + вода = 18
  • Вода + сол + сол = 10
  • Метан + метан + сол = 22
  • Вода + сол + метан = ?

    Играй Онлайн

No comments:

Post a Comment