Sunday, 10 March 2019

Математически Напитки

Математически Напитки

Интерактивни алгебрични системи с напитки.

  • Комбинация 1:
  • кафе + кафе + кафе = 12
  • кафе + чай + чай = 22
  • шоколад + шоколад + чай = 19
  • кафе + чай + шоколад =?

 Играй Онлайн

No comments:

Post a Comment