Sunday, 19 May 2019

Седемте Изкуства Пъзел

Седемте Изкуства Пъзел

"Седемте Изкуства Пъзел" е малка онлайн игра в която да подредите седемте традиционни подразделения на изкуствата в подходяща позиция на графиката на времето. Безплатна онлайн игра за изучаване история на изкуството. Учебна игра по изкуствознание, подходяща за онлайн уроци и интерактивни обучения.

Играй Онлайн

No comments:

Post a Comment