Friday 31 May 2019

Теракотена Aрмия Лабиринт

Теракотена Aрмия Лабиринт
"Теракотена Aрмия Лабиринт" е малка онлайн игра в която да преминете лабиринта и да намерите 6 фигури на войници от Теракотената Aрмия. Безплатна онлайн игра за изследване и запознаване със скулптурно изкуство. Учебна игра по изкуствознание, подходяща за онлайн уроци и интерактивни обучения.

Играй Онлайн

No comments:

Post a Comment