Thursday, 23 May 2019

Осмото Изкуство

Осмото Изкуство

"Осмото Изкуство" е малка онлайн игра в която да премахнете всички обекти, които не се смятат за Осмото Изкуство. Безплатна онлайн игра за едно предложение, кое трябва да е 8 изкуство. Учебна игра по изкуствознание, подходяща за онлайн уроци и интерактивни обучения.

Играй Онлайн

No comments:

Post a Comment