Sunday, 2 December 2018

Видове Електроцентрали

Видове Електроцентрали

9 вида електроцентрали и енергийни източници в забавна онлайн
учебна игра по физика.

Тази забавна учебна игра включва следните видове електроцентрали:

  • Топлоелектрическа централа ТЕЦ
  • Водноелектрическа централа ВЕЦ
  • Атомна Електроцентрала АЕЦ
  • Соларна Електроцентрала
  • Геотермална Електроцентрала
  • Електроцентрала на Биомаса
  • Електроцентрала от Отпадъци
  • Електроцентрала с Вятърни Турбини
  • Електроцентрала от Морска Енергия

 Играй Онлайн

No comments:

Post a Comment