Wednesday, 12 December 2018

Пъзел на България

България Пъзел

28 области на България в забавна онлайн учебна игра по география.

Тази учебна игра по география, включва следните Български области по площ:

 • Бургас
 • София област
 • Благоевград
 • Пловдив
 • Хасково
 • Стара Загора
 • Добрич
 • Велико Търново
 • Плевен
 • Пазарджик
 • Ловеч
 • Варна
 • Монтана
 • Враца
 • Сливен
 • Шумен
 • и др.

 Играй Онлайн

No comments:

Post a Comment