Thursday, 20 December 2018

Намиране на Радиус

Намиране на Радиус

Генератор на радиус, обиколка и диаметър.

Тази забавна учебна игра включва следните свойства и формули:

  • C - Обиколка
  • r - радиус
  • d - Диаметър
  • С = 2Pi.r
  • r = C / 2Pi
  • d = С.2
  • Pi = C / d

 Играй Онлайн

No comments:

Post a Comment