Thursday, 6 December 2018

Структура на Фотоволтаична Система

Структура на Фотоволтаична Система

9 части на фотоволтаична инсталация в забавна онлайн учебна игра по физика.

Тази забавна учебна игра включва следните компоненти:

 • Слънчева светлина
 • Слънчева клетка
 • Слънчеви панели
 • Постоянен ток (DC)
 • Регулатор на заряд
 • Батерия
 • Слънчев инвертор
 • Променлив ток (AC)
 • Табло за бушони
 • Метър
 • Лаптоп
 • Лампа

 Играй Онлайн

No comments:

Post a Comment