Tuesday, 18 December 2018

Средно Аритметично

http://planeta42.com/math/averages/bg.html

Генератор на средно аритметично. 

Тази забавна учебна игра включва следните стойности и операции:

  • Сума от стойности
  • Брой стойности
  • Средна
  • Добавете стойности
  • Изчистване на стойностите

Играй Онлайн

No comments:

Post a Comment