Sunday, 7 May 2017

Видове Енергия Интерактивен Урок

Видове Енергия Интерактивен Урок
Поставете енергията в правилния вид. Интереактивно упражнение към урока за кинетична и потенцианла енергия.

No comments:

Post a Comment