Friday, 12 May 2017

Сравнение на Скорости Интерактивна Дъска

Сравнение на Скорости Интерактивна Дъска
Подредете картинките по скорост. Интереактивно упражнение към урока за скорост.Скоростта е равна на пътя раделен на времето.

No comments:

Post a Comment