Monday, 15 May 2017

Единици за Измерване на Време

Единици за Измерване на Време
Определете поредността на единиците за време. Интереактивно упражнение към урока за кинетична и потенцианла енергия.

No comments:

Post a Comment