Monday, 22 May 2017

Скачени Съдове Интерактивен Онлайн Урок

Скачени Съдове Интерактивен Онлайн Урок
Обстреляйте колбите с течности и вижде как те запълват скачените съдове. Интереактивно упражнение към урока за скачени съдиве.

No comments:

Post a Comment