Friday, 5 May 2017

Електрическа Крушка Пъзел

http://planeta42.com/physics/bulbpuzzle/bg.html
Електрическа  Крушка
Структурата на електрическата крушка.

No comments:

Post a Comment