Tuesday, 9 May 2017

Видове Сили Интерактивен урок

Видове Сили Интерактивен урок
Задачка с повишена трудност. Дайте по четири основни свойства на основните видове сили. Интереактивно упражнение към урока за своства на силите.

No comments:

Post a Comment