Thursday, 26 March 2020

ИТ Тест за 6 клас

ИТ Тест за 6 клас

"ИТ Тест за 6 клас" е безплатен онлайн тест с нива на знание за завършване на курса на обучение по Информационни Технологии в 6 клас. Онлайн теста включва 18 въпроса и вградена система за оценка от темите: Единици за информация, Операционни системи, Файлова структура, Форматиране на страница, графични файлови формати, достъп до интернет и др. Теста е част от Интерактивните Компютърни Пособия - образователни инструменти. Тестовете създадени на Планета 42 не са трудни, а целта е да се затвърдят знания. Тестовете се правят докато ученикът не изкара оценка над 5. Въпросите на теста са към темите от годишното тематично разпределение по Информационни Технологии за 6 клас.

Реши Онлайн

No comments:

Post a Comment