Friday, 6 March 2020

Анатомия на Жаба Игра

Анатомия на Жаба Игра

 "Анатомия на Жаба" е малка игра с нива на знание, за подреждане органите на жабата на правилните места. Забавна образователна игра за изучаване на анатомията на жаба и имената на органите и. Учебна игра по биология, подходяща за онлайн уроци и интерактивни обучения. Безплатна онлайн игра. Анатомическа игра. Биологическа игра.

Играй Онлайн

No comments:

Post a Comment