Tuesday, 24 March 2020

ИТ Тест за 5 клас

ИТ Тест за 5 клас

 "ИТ Тест за 5 клас" е безплатен онлайн тест с нива на знание за завършване на курса на обучение по Информационни Технологии в 5 клас. Онлайн теста включва 18 въпроса и вградена система за оценка от темите: Въведение в ИТ, Периферни устройства, Компютърни приложения, Носители на информация, Организация на данните, интернет, Електронна поща, звук, видео и др. Теста е част от Интерактивните Компютърни Пособия - образователни инструменти. Тестовете създадени на Планета 42 не са трудни, а целта е да се затвърдят знания. Тестовете се правят докато ученикът не изкара оценка над 5. Въпросите на теста са към темите от годишното тематично разпределение по Информационни Технологии за 5 клас.

Реши Онлайн

No comments:

Post a Comment