Monday 30 March 2020

ИТ Тест за 10 клас

ИТ Тест за 10 клас

"ИТ Тест за 10 клас" е безплатен онлайн тест с нива на знание за завършване на курса на обучение по Информационни Технологии в 10 клас. Онлайн теста включва 18 въпроса и вградена система за оценка от темите: надеждност на информацията, Дигитално сътрудничево, Видео платформи, Бройни Системи, Алгоритми, Електронни спортове, циркулярно писмо, визитна картичка, Формуляри, отдалечена достъп, Торенти и др. Теста е част от Интерактивните Компютърни Пособия - образователни инструменти. Тестовете създадени на Планета 42 не са трудни, а целта е да се затвърдят знания. Тестовете се правят докато ученикът не изкара оценка над 5. Въпросите на теста са към темите от годишното тематично разпределение по Информационни Технологии за 10 клас.

Реши Онлайн

No comments:

Post a Comment