Saturday, 28 March 2020

ИТ Тест за 7 клас

ИТ Тест за 7 клас

 "ИТ Тест за 7 клас" е безплатен онлайн тест с нива на знание за завършване на курса на обучение по Информационни Технологии в 7 клас. Онлайн теста включва 18 въпроса и вградена система за оценка от темите компютърна система, специални знаци, електронни таблици, редове и колони, сортиране, видео файлове, аудио файлове, презентации и др. Теста е част от Интерактивните Компютърни Пособия - образователни инструменти. Тестовете създадени на Планета 42 не са трудни, а целта е да се затвърдят знания. Тестовете се правят докато ученикът не изкара оценка над 5. Въпросите на теста са към темите от годишното тематично разпределение по Информационни Технологии за 7 клас.

Реши Онлайн

No comments:

Post a Comment