Monday, 2 March 2020

Костите на Ръката Пъзел

Костите на Ръката Пъзел

 "Костите на Ръката Пъзел" е безплатна игра с нива на знание, за подреждане на правилнотоиме на кост от човешката ръка. Забавна образователна игра за изследване на костната структура и ставите на човешката ръка. Учебна игра по биология, подходяща за онлайн уроци и интерактивни обучения. Забавна биологическа игра. Учебна игра по анатомия.

Играй Онлайн

No comments:

Post a Comment