Wednesday, 7 November 2018

Зона 51 Лабиринт

Зона 51 Лабиринт

Местоположението на Зона 51 в забавна онлайн астрономическа игра.

Тази забавна игра може да отговори на някои от следните въпроси:

  • Къде се намира Зона 51?
  • Какъв е известният слух за район 51?

Играй Онлайн 

No comments:

Post a Comment