Monday, 12 November 2018

Единици за Мощност

http://planeta42.com/physics/powerunits/bg.html

9 единици за мощност в забавна образователна онлайн игра по физика.

Тази забавна учебна игра включва следния порядък на мощностите:

  • Фемтоват (fW)
  • Пиковат (pW)
  • Нановат (nW)
  • Микроват
  • Миливат (mW)
  • Киловат (kW)
  • Мегават (MW)
  • Гигават (GW)
  • Терават (TW)

Играй Онлайн 

No comments:

Post a Comment