Tuesday 20 November 2018

Единици за Дължина

Единици за Дължина

9 единици за дължина в забавна
образователна онлайн игра по физика.

Тази забавна учебна игра включва следния порядък на дължините:

 • фемтометър (фм)
 • пикометър (пм)
 • нанометър (нм)
 • микрометър
 • милиметър (мм)
 • сантиметър (см)
 • дециметър (дм)
 • метър (м)
 • декаметър (дам)
 • хектометър (хм)
 • километър (км)

 Играй Онлайн

 

No comments:

Post a Comment