Friday, 16 November 2018

Единици за Маса

Единици за Маса

9 единици за маса в забавна образователна онлайн игра по физика.

Тази забавна учебна игра включва следния порядък на масите:

 • нанограм (нг)
 • микрограм (?г)
 • милиграм (мг)
 • центиграм (цг)
 • дециграм (дг)
 • грам (г)
 • декаграм (даг)
 • хектограм
 • килограм (кг)
 • мегаграм (Мг) тон (т)
 • гигаграм (Гг) килот (кт)

Играй Онлайн 

 

No comments:

Post a Comment