Wednesday, 14 November 2018

Сравнение на Мощност

Сравнение на Мощност

Кой от 11 обекта е по-мощен?
Образователна онлайн игра по физика.

Тази забавна учебна игра включва следните предмети за сравнение:

 • Мощност на радиосигнала на космическата сонда Галилео = 0,5 zW
 • Силата на сигнала на GPS на повърхността на Земята = 0.1 fW
 • Средна консумация на енергия на човешка клетка = 1 pW
 • Консумирана мощност на 8-битов микроконтролер = 1 nW
 • Лазер в CD-ROM устройство = 5 mW
 • Типичен велосипеден генератор, велосипедно динамо = 100 W
 • Мощност на микровълнова печка = 1.1 kW
 • Механична мощност на дизелов локомотив = 3 MW
 • Силата на мълния = 1.2 GW
 • Скорост на отделяне на топлинна енергия от ураган = 50 TW
 • Светлината на Слънцето = 300 YW

Играй Онлайн 

 

No comments:

Post a Comment