Thursday, 8 November 2018

Касини Лабиринт

Касини Лабиринт

Целта на мисията на Касини-Хюйгенс в
забавна онлайн учебна игра по астрономия.

Тази забавна учебна игра може да отговори на някои от следните въпроси:

  • Коя планета е крайната цел на мисията на Касини?
  • Каква планета е изследвала космически кораб Касини?

Играй Онлайн 

No comments:

Post a Comment