Wednesday, 24 October 2018

ИТ Тест за 9 клас

ИТ Тест за 9 клас

Онлайн тест върху учебната програма по ИТ за 9 клас.

Този забавen онлайн тест включва следните въпроси и отговори:

 • 1. Къде се използват суперкомпютри?
  - Спорт
  - Образование
  - Космическа аеродинамика

 • 2. Какъв общ проблем имат повечето суперкомпютри?
  - Управление на топлината
  - Скорост
  - Операционна система

 • 3. Кой е най-мощният суперкомпютър за 2018 г.?
  - Китайският NUDT Tianh
  - Американският IBM Summit
  - Японският Fujitsu K

 • 4. Кое от следните е GPS сегмент
  - Въздушен сегмент
  - космически сегмент
  - Земен сегмент

 • 5. Кое от изброените е част от контролния сегмент
  - GPS спътник
  - Корекционна станция
  - Мобилно GPS приложение

 • 6. Какъв е правилния размер на RAM памет?
  - 4 MHz
  - 4 FLOPS
  - 4 GB

 • 7. Какъв е правилния размер на твърдия диск?
  - 2 FLOPS
  - 2 MHz
  - 2 TB

 • 8. Какво означава LAN?
  - Новини от района
  - Водеща американска мрежа
  - Локална мрежа
 • и др.

Играй Онлайн 

No comments:

Post a Comment