Friday 12 October 2018

Инсталиране на Игри

Инсталиране на Игри

10 стъпки да инсталираш игра. 

Тази забавна учебна игра включва следните 10 стъпки:

  • Вземете игра от Steam или GoG.
  • Изтеглете играта.
  • Намерете папката с изтегляния.
  • Стартирайте файла setup.exe
  • Изберете устройство и папка за инсталиране.
  • Не инсталирайте на c:
  • Четете какво пише при инсталацията.
  • Открийте папката с инсталираната игра.
  • Открийте изпълнимия файл и го стартирайте.
  • Играйте играта.

Играй Онлайн 

No comments:

Post a Comment