Monday, 8 October 2018

Архивиране и Компресиране

Архивиране и Компресиране

3 нива на компресия на архивни файлове в забавна онлайн учебна игра по ИТ. 

Тази забавна учебна игра включва следните елементи:

  • Текстови файл с една дума, написан многократно с големина 50 kb.
  • Word документ с много различни думи с големина 100 kb.
  • Файл с картинка с разширение .jpg големина 200 kb.
  • Папка с големина 150 kb.
  • Папка с големина 300 kb.
  • Папка с големина 600 kb.
  • Архивен файл с големина 30 kb. (80% компресия)
  • Архивен файл с големина 150 kb. (50% компресия)
  • Архивен файл с големина 580 kb. (4% пресоване)
  • Извлечен файл документ.

Играй Онлайн 

No comments:

Post a Comment