Saturday 6 October 2018

Поколения Мобилни Комуникации

Поколения Мобилни Комуникации

4 поколения мобилни комуникации в забавна онлайн учебна игра по ИТ. 

Тази забавна учебна игра включва следните поколения:

  • Първото поколение 1984 г.
  • Второ поколение 1991 г.
  • Трето поколение от 2002 г.
  • Четвърто поколение 2010 г.

Играй Онлайн 

No comments:

Post a Comment