Sunday, 14 October 2018

GPS Сегменти Пъзел

GPS Сегменти Пъзел

3 сегмента от Системата за Глобално Позициониране в забавна онлайн учебна игра по ИТ. 

Тази забавна учебна игра включва следните сегменти:

 • Космически сегмент
  GPS сателит
  - Геостационарен сателит
 • Контролен сегмент
  - Главна станция за управление (MCS)
  - Антени на земята
  - Мониторинг станции
  - Поправителна станция
 • Потребителски сегмент
  - Самолет
  - Камион
  - Мобилно устройство

Играй Онлайн 

No comments:

Post a Comment