Tuesday 2 October 2018

История на Компютрите

История на Компютрите

10 етапа от развитието на компютрите в забавна онлайн учебна игра по ИТ. 

Тази забавна учебна игра включва следните етапи:

  • Древни компютри: от 100 до 50 г. пр.н.е.
  • Първо поколение: 1937-1946 / UNIVAC
  • Второ поколение: 1947 - 1962 / IBM 1401
  • Трето поколение: 1963 - 1970 / IBM 370
  • Микрокомпютри: 1970-1980 / Нова
  • 8 битови компютри: 1980 - 1990 / Apple II
  • 16 битови компютри: 1990 - 2000
  • 32 битови компютри: 2000 - 2010
  • 64 битови компютри: 2010 - настояще
  • Суперкомпютри: 2008 - настояще

Играй Онлайн 

No comments:

Post a Comment