Thursday 4 October 2018

Образователни Уеб Сайтове

Образователни Уеб Сайтове

9 полезни уеб сайта в забавна онлайн учебна игра по ИТ. 

Тази забавна учебна игра включва следните сайтове:

 • Цифрова енциклопедия
  - Уикипедия https://www.wikipedia.org/
 • Образователни видеоклипове
  - Академия Хан https://www.khanacademy.org/
 • Как да уебсайтове
  - WikiHow https://www.wikihow.com/
 • Онлайн речник
  - Google Translate https://translate.google.com/
 • Цифрови карти
  - Google Карти https://www.google.com/maps
 • Уеб архиви
  - машина за пътуване https://archive.org/web/
 • Образователни игри
  - Планета 42 http://planeta42.com/
 • Цифрова библиотека
  - ICDL http://en.childrenslibrary.org/
 • Онлайн курсове
  - edX https://www.edx.org/

Играй Онлайн 

No comments:

Post a Comment